Loading...
מערכת היטו על מוצגת על טאבלט

עצים הינו משאב עירוני שדורש מעקב, טיפול וניהול למניעת סיכונים.
מערכת HITO TRACER מבית היטו מערכות מספקת מעטפת מלאה לניהול יער עירוני:

 • סקרי עצים במרחב העירוני
 • סקרי עצים במוסדות חינוך – בהתאם לדרישות חוזר מנכ”ל משרד החינוך
 • הפקת אישור לבדיקת עצים וטיפולם
 • ניהול ביצוע טיפול בממצאי הסקר
 • מעקב אחרי ביצוע צוותי גיזום ופיקוח
 • ניהול עצים מסוכנים
 • ניהול הדברות וטיפול במזיקים
 • ניהול “תיק עץ” דיגיטלי : מעקב, ביקורת תקופתית, טיפולים, הדברה ועוד
 • ניהול קבלני גיזום, מפקחים, מומחי הדברה ועוד
 • כלי עבודה לאגרונומים
 • אפליקציה יעודית להורדה בחנות האפליקציות (אנדרואיד ו IOS)
 • יכולת לסרוק ברקודים ותגי QR
 • אפשרות להוספת תמונות ומידע ללא הגבלה
 • זיהוי מיקום גאוגרפי ותצוגה על המפה
 • תמיכה בכל המכשירים (אנדרואיד ו IOS)
 • גמישות בהגדרת פרמטרים לבדיקה
 • חתימה אלקטרונית של הבודק
 • אפשרות להפקת דו”ח ביקורת ישירות מאפליקציה בפורמט PDF
 • מנגנון התראות לגורמים מטפלים רלוונטיים בזמן אמת
man check trees
 • ניהול גורמים מטפלים לרבות קבלנים וספקי שירות שונים
 • העברת משימות לטיפול אוטומטית ישירות מהאפליקציה
 • בקרה על עבודות קבלנים – יומני קבלנים ויומני פיקוח
 • היזון חוזר לגבי סטטוס טיפול במשימות
 • ניהול בדיקות מתוזמנות לעצים במעקב
 • טיפול בעצים לכריתה
 • ניהול ותיעוד פעולות הדברה

מערכת נגישה וקלה לתפעול שמאפשרת מיפוי מדוייק של עצים ברשות ומנגישה מידע לכל בעלי עניין לפי סוג והיקף המידע הנדרש וכן מייצרת משימות אוטומטיות לביצוע ובקרה ללא צורך בכח אדם. בנוסף מהווה כלי עבודה לגורמי תכנון אורבני ותכנון סביביתי לחיזוי מפגעים וסיכונים, תכנון שתילה לטובת אחוזי הצללה, טיפול בזיהום אוויר, מפגעים סביבתיים ועוד.
המערכת הינה מערכת “לומדת” (Machine Learning) מאפשרת יעול תהליכי עבודה וצמצום עלויות בעשרות אחוזים כתוצאה מעיבוד נתונים חכם (AI). מערכת כוללת דשבורדים חכמים (BI) לתצוגת דינמית של הנתונים מעודכנים ומציגים מידע בזמן אמת.

Hito BI Trees