Loading...

מוסדות חינוך

HITO TRACER
מאפשרת בקרה ופיקוח על מוסדות חינוך
ברשות מקומית

יתרונות

בעזרת Hito-Tracer ניתן לייעל את כל התהליכים המתבצעים באופן שוטף במוסדות החינוך, טיפול יעיל ומהיר בליקויים, לעמוד בתנאי החוזרים והפרוטוקלים של בטיחות וגהות, שמירה על בטחון הילדים שלנו ולעמוד בכל המשימות הנדרשות.

יישומים

 • ניהול תיק מוסד.
 • בטיחות מוסדות חינוך.
 • תחזוקה וטיפול בליקויים.
 • פיקוח פדגוגי.
 • חיסכון בזמן משאבים וכסף.
 • מערכת שליטה, בקרה וניטור תקלות.

האתגר

פיקוח ותחזוקה של מוסדות החינוך זו משימה מורכבת, צריך לוודא כי המתקנים, המבנים והתשתיות משרתים נאמנה את טובת ובטיחות התלמידים והצוות החינוכי והמקצועי.

  צרו איתנו קשר

  054-227-4610

  המשרדים שלנו

  אתגר 4, טירת הכרמל
  קומה ראשונה
  מיקוד 3903215