Loading...

איכות הסביבה

HITO TRACER
מסייעת לנהל מערכת איכות הסביבה
וקיימות ברשות מקומית

יתרונות

המשימה לא פשוטה ובעזרת הכלים הטכנולוגיים של היטו ניתן לייעל את התפעול והפיקוח המקצועי על המשימות הנדרשות עם HITO TRACER צוות הניהול של מחלקת הגינון יוכל לפקח באופן יעיל ומיידי על עבודת הצוותים בשטח וגם על קבלנים, בעלי מקצוע, פעילות העובדים ועל המשימות שעליהם לבצע. ניתן לקבל דוחות על ההתקדמות וניטור המידע בכדי למנוע תהליכים בלתי מבוקרים והשפעות של הזנחה וחוסר טיפול.

יישומים

 • תכנון המערכות הלוגיסטיות הנדרשות למשימות.
 • בקרה מלאה ניטור ושליטה באיסוף האשפה בעיר.
 • בטחון שהעבודה מתבצעת כראוי.
 • יעילות וחסכון בזמן במשאבים ובכסף.

האתגר

ניהול מערך איסוף אשפה דורש המון מידע שנצרך בזמן אמת:
האם האיסוף נעשה בזמן? באיזה זמן נעשה? מה מצב התכולה בפחי הזבל? האם יש צורך בתזמון המתוכנן?
באיזה מצב נמצא פח הזבל? האם האזור נקי בסיום העבודה?
לעניין חשוב זה יש השלכות סביבתיות, בריאותיות וכן גם כלכליות.

  צרו איתנו קשר

  054-227-4610

  המשרדים שלנו

  אתגר 4, טירת הכרמל
  קומה ראשונה
  מיקוד 3903215