Loading...

גני משחקים

HITO TRACER
מאפשרת בקרה וניהול
בטיחות ותקינות מתקנים

יתרונות

בעזרת הכלים הטכנולוגיים של היטו ניתן לייעל את התפעול והפיקוח המקצועי על המשימות הנדרשות עם HITO TRACER צוות הניהול יוכל לפקח באופן יעיל ומיידי על עבודת הצוותים בשטח וגם על קבלנים, בעלי מקצוע, העובדים ועל המשימות שעליהם לבצע. ניתן לקבל דוחות על ההתקדמות וניטור המידע בכדי למנוע תהליכים בלתי מבוקרים והשפעות של הזנחה וחוסר טיפול.

יישומים

 • פיקוח ובקרה
 • ניהול משימות יזומות ופרוייקטים
 • תיעוד תיקונים לבקרות עתידיות
 • תחזוקה ובקרה על עבודות קבלנים
 • חיסכון בזמן, משאבים וכסף

האתגר

לשמור על מתקני הגנים הציבוריים בטוחים וראויים לשימוש באופן יומי כדי שילדינו יוכלו לשחק וליהנות מעיר בטוחה יותר, בנוסף חשוב לתעד ולבצע ספירת מלאי באופן שוטף לציוד הגן.

  צרו איתנו קשר

  054-227-4610

  המשרדים שלנו

  אתגר 4, טירת הכרמל
  קומה ראשונה
  מיקוד 3903215